Պրոդուկտներ

Կոնֆլիկտի գնահատմանն ուղղված հարցաթերթ

Կոնֆլիկտի գնահատմանն ուղղված հարցաթերթ

Տվյալ հարցաթերթն ուղղված է կազմակերպության ներսում կոնֆլիկտի հայտնաբերմանն ու գնահատմանը։Հարցաթերթի մեջ առկա են 6 հարցեր։ 

ԱՇԽԱՏԱԿՑԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ՏԵՍԱԿԻ ՎԵՐՀԱՆՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ

ԱՇԽԱՏԱԿՑԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ՏԵՍԱԿԻ ՎԵՐՀԱՆՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ

Տվյալ հարցաթերթն ուղղված է կազմակերպության աշխատակցի աշխատանքային մոտիվացիայի տեսակի վերհանմանը։Հարցաթերթը բաղկացած է 19 հարցերից, որից ամեն մեկը պարունակում է պատասխանի նվազագույնը 5 տարբերակ։

Կազմակերպությունում աշխատավարձի տրման համակարգի արդարության գնահատման հարցաթերթ

Կազմակերպությունում աշխատավարձի տրման համակարգի արդարության գնահատման հարցաթերթ

Տվյալ հարցաթերթն ուղղված է կազմակերպությունում աշխատավարձի տրման համակարգի արդարության գնահատմանը։Հարցաթերթը բաղկացած է 1 էջից։