Կոնֆլիկտի գնահատմանն ուղղված հարցաթերթ

Կոնֆլիկտի գնահատմանն ուղղված հարցաթերթ

Արժեքը1000 AMD Անվճար

Պրոդուկտի մասին

Տվյալ հարցաթերթն ուղղված է կազմակերպության ներսում կոնֆլիկտի հայտնաբերմանն ու գնահատմանը։

Հարցաթերթի մեջ առկա են 6 հարցեր։