Կոնֆլիկտի գնահատմանն ուղղված հարցաթերթ

Արժեքը1000 AMD Անվճար

Պրոդուկտի մասին

Տվյալ հարցաթերթն ուղղված է կազմակերպության ներսում կոնֆլիկտի հայտնաբերմանն ու գնահատմանը։

Հարցաթերթի մեջ առկա են 6 հարցեր։

 

Ձեզ կհետաքրքրի նաև

ԱՇԽԱՏԱԿՑԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ՏԵՍԱԿԻ ՎԵՐՀԱՆՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ

Տվյալ հարցաթերթն ուղղված է կազմակերպության աշխատակցի աշխատանքային մոտիվացիայի տեսակի վերհանմանը։Հարցաթերթը բաղկացած է 19 հարցերից, որից ամեն մեկը պարունակում է պատասխանի նվազագույնը 5 տարբերակ։

Կազմակերպությունում աշխատավարձի տրման համակարգի արդարության գնահատման հարցաթերթ

Տվյալ հարցաթերթն ուղղված է կազմակերպությունում աշխատավարձի տրման համակարգի արդարության գնահատմանը։Հարցաթերթը բաղկացած է 1 էջից։