Օնլայն
9Ապր

ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Խոսնակ՝ Գրիգորի Բադալյան

50000 AMD

75500 AMDՆերառված դասեր ՝ 1
Մակարդակ՝ բարձր
Ավարտված է

Դասընթացի մասին

🔥🔥  ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ


❓  Երբևէ մտածել եք, որ ընկերությունից աշխատակցի հեռանալու
կամ զույգերի իրարից բաժանվելու պատճառների հիմքում
գործում է միևնույն սխեման՝

☝️  ԴԵՄՈՏԻՎԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ


❓  Իսկ ինչու՞ են մարդիկ դեմոտիվացվում, որովհետև չեն բավարարվում մոտիվացիոն հիմքերը, որոնք են․

✔️  Պահանջմունքները
✔️  Հետաքրքրությունները
✔️  Արժեքները
✔️  Բնավորությունը
✔️  Համոզմունքները


☝️  Մոտիվացիոն հիմքերի խորքային ուսումնասիրումն ու քննարկումը թույլ է տալիս հասկանալ ու ճանաչել անձին, նրա ձևավորումը, ադապտացումը, նրա  մոտիվացման ու զարգացման առանձնահատկությունները։


🎯  Դասընթացի ժամանակ ուսումնասիրելու ենք հետևյալ թեմաները.

✔️ Գիտակից մարդու էվոլուցիոն զարգացումը
✔️ Անձի ձևավորումն ու զարգացումը
✔️ Անձի հոգետրավմա հասկացությունը
✔️ Մարդու 30 պահանջմունքների խորքային հասկացումը
✔️ Մարդու համոզմունքների տեսակներն ու ձևավորումը
✔️ Մարդու արժեքների դերը
✔️ Մարդու բնավորությունն ու գծերը
✔️ Մարդու հետաքրքրությունները
✔️ Անձի սոցիալ-հոգեբանական ադապտացիան
✔️ Անձը կազմակերպությունում
✔️ Անձը կառավարման ոլորտում
✔️ Անձը ՄՌԿ համատեքստում
✔️ Ինչ է մոտիվացիան
✔️ Ինչ է մոտիվացիոն հիմքը և դրա տեսակները
✔️ Մոտիվացիոն հիմքերի բավարարման ուղիները
✔️ Ինչպես մոտիվացնել անհատին կամ խմբին
✔️ Ինչ իմացություն է անհրաժեշտ ՄՌԿ և կառավարման մասնագետին անձի հոգեբանության վերաբերյալ
✔️ Մոտիվացված անձի ռեսուրսայնությունը և պրոդուկիտվությունը
✔️ Ամփոփում


☝️  Տվյալ թրեյնինգը հիմնված է ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՎՐԱ ՄՌԿ և ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ համատեքստում։


🎯 Դասընթացը նախատեսված է․

✔️ ՄՌԿ մասնագետների
✔️ Կառավարման ոլորտի ներկայացուցիչների
✔️ Ղեկավար անձանց
✔️ Հոգեբանների
✔️ Բիզնեսմենների
✔️ Կորպորատիվ հոգեբանների
✔️ Քոուչների
✔️ Նեթվորքերների 
✔️ Սպասարման ոլորտի աշխատակիցների համար։


🎯   Դասընթացի մասնակիցներին տրվելու է.

☑️  Մասնակցության վկայական BEHAVIORAL ACADEMY-ի կողմից
☑️  Դասընթացի ձայնագրության մշտական հասանելիություն
☑️  Դասընթացի PDF տարբերակով ամբողջ նյութը (200+ սահիկ)


📅  Դասընթացի սկիզբը՝ ապրիլի 9-ին
⌛   Շաբաթվա օրեր՝ շաբաթը 2 օր (ըստ պայմանավորվածության)
⌚   Ժամաքանակը՝ 15-20 ժամ, 2 ժամ տևողությամբ
💻  Դասընթացի ձևաչափը՝ հեռավար


💰  Դասընթացի արժեքը՝ 75 500 դրամից զեղչվել է 50000 ՀՀ դրամի, գումարը մաս-մաս, մինչ դասընթացի ավարտը վճարելու հնարավորությամբ։

💥 ԲՈՆՈՒՍ․ հոգեբանության ոլորտի 3 ժամանոց 5 դասընթացին և գրավոր նյութին մշտական հասանելիություն։


🎯  Դասընթացը անցկացնելու են․

🤝  ՄՌԿ ոլորտում 10+ տարվա և որպես թրեյներ 15+ տարուց ավել փորձ ունեցող Ջուլիա Վարդանյանը,
🤝  Հոգեբան-պրոֆայլեր ՝ Գրիգորի Բադալյանը։


✍️  Մասնակցության համար լրացրեք հետևյալ հայտը՝

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgKGwII-n2jpDLjFRWiokHNvWqMvui87QePJ8R0_F6OP4bxA/viewform

Ինչ կսովորես այս դասից

Տվյալ դասընթացի արդյունքում կսովորեք ճանաչել անձին, մարդու հոգեկանը, մոտիվացիոն ոլորտն ու մոտիվացիայի կառավարման ու բարձրացման միջոցները, որի համար հիմնական նյութից բացի տրամադրվելու է հատուկ սխեմաներ։

Ներառված դասեր

Խոսնակ՝

Գրիգորի Բադալյան

Հոգեբանության մագիստրոս, վարքի հոգեբանական վերլուծության  մասնագետ, դիպլոմավորված պրոֆայլեր, բիզնես քոուչ։

Հեղինակ է 30-ից ավելի դասընթացների և վերապատրասման ծրագրերի։

Հեղինակ է երեք ուսումնական ձեռնարկների, որոնք հայալեզու գրականության ոլորտում միակն են այս պահին։

 

Սովորել է ԵՊՀ  Հոգեբանության ամբինոում։

Անցել է հետևյալ վերապատրաստումները․

  • Քոուչինգ “International Holographic Coaching and Mentoring Federation”
  • Նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորում «Ռուբեն Նաղդալյանի կենտրոն»
  • Կոգնիտիվ-վարքաբանական հոգեթերապիա  «Կիրառական հոգեբանության կենտրոն»
  • Պրոֆայլինգ “Академия Профайлинга Алексея Филатова”
  • ՄՌԿ HireNet