ՔՈՈՒՉԻՆԳԱՅԻՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՔՈՈՒՉԻՆԳԱՅԻՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

  ՔՈՈՒՉԻՆԳԱՅԻՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 
 
 Քոուչինգային անհատական համագործակցության ծրագիրը հիմնված է.
 
1. Հոգեբանության
2. Քոուչինգի
3. Պրոֆայլինգի վրա:
 
 Քոուչինգային համագործակցության այն ծրագիրը, որն առաջարկում ենք, ուղղված է անձի.
 
 • Դիսֆունկցիոնալ ինքնասահմանափակող և արգելակող համոզմունքներից հրաժարվելուն և փոփոխելուն,
Հոգեբանական ներուժի վերհանմանը, ակտիվացմանը, ուղղորդմանը և ռացիոնալ մտածողության դոմինանտմանը,
 • Հատուկ փսիխոտեխնոլոգիաների յուրացմանը և կիրառմանը:
   
1. Մենք ելնում ենք այն սկզբունքից, որ որպեսզի տեղի ունենա անձնային աճ ու հատուկ փսիխոտեխնոլոգիաների յուրացման հնարավորություն, նախ և առաջ անհրաժեշտ է հրաժարվել այն դիսֆունկցիոնալ համոզմունքներից, որոնք անձի մտքի, հույզի և վարք վրա անվերահսկելի ազդեցություն են ունենում, որի արդյունքում անձը չի անում այն, ինչը ցանկանում է և անում է այն, ինչը «պետք է»:
Այսինքն անձը իռացիոնալ և դիսֆունկցիոնալ է մտքի, հույզի և վարքի աստիճանում, որն անշուշտ բացասական կերպով կարող է ազդել առողջության, կյանքի որակի և գործունեության արդյունավետության վրա:
 
2. Երբ մենք հրաժարվում ենք իռացիոնալ դիսֆունկցիոնալ համոզմունքներից ու վարքաձևերից և սկսում ենք առավել ռացիոնալ մտածել, այդ ժամանակ մենք կարող ենք օգտվել մեր ներուժից՝ վերհանելով այն ռեսուրսները, որոնք ունենք, բայց մինչ այդ չենք կիրառել:
 
3. Հատուկ փսիխոտեխնոլոգիաների յուրացումը հնարավոր է այն դեպքում, երբ անձը հոգեբանական որոշակի հասունացման աստիճանում է: Փսիխոտեխնոլոգիա հասկացությունը ենթադրում է հոգեբանական ազդեցության նպատակով հոգեբանական հատուկ տեխնոլոգիաների կիրառումը: Այդ տեխնոլոգիաները լիարժեք կիրառվում են նաև պրոֆայլինգի մեջ:
 
 Տվյալ փսիխոտեխնոլոգիաների թվին են պատկանում.
 
 • Օպերատիվ ներշնչումը և մանիպուլյացիան
Մարտական ՆԼՊ-ին կամ հոգեճնշման միջոցով կոշտ կառավարումը
Համոզման մարտավարությունները
Օպերատիվ մտերմացման տեխնոլոգիաները
Փոխանցվող տեղեկատվության հավաստիության գնահատումը
 Նպատակային անձի հոգեբանական նկարագրի վերհանումը
Մարմնի լեզվի ընթերցումը և գնահատում
 • Կոգնիտիվ աղճատումների հայտնաբերումն ու օգտագործումը և այլն:
 
 Այս 3 կետերի իրականացումը անձին թույլ կտա.
 
 • Հրաժարվել արդեն իսկ ձեռք բերած դիսֆունկցիոնալ համոզմունքներից ու վարքաձևերից
Ձեռեք բերել ռացիոնալ մտածողություն ու ֆունկցիոնալ վարքաձև, որն ինքն իրենով առավել ռեսուրսային է
 • Ձեռք բերել գիտելիքներ, որի միջոցով հնարավոր է վերլուծել այլոց վարքն ու կառավարել այն:
 
 Ձեռք բերած գիտելիքները, որը համագործակցության ընթացքում վեր ենք ածելու հմտության, անձին թույլ կտան լինել
 
 • Հոգեբանորեն առավել առողջ
 • Տարբեր գործունեության մեջ առավել արդյունավետ:
   
Տվյալ համագործակցությունն ուղղորդված է և՛ անձնական հարաբերություններին, և՛ մասնագիտական ու բիզնես գործունեությանը, այսինքն չունեն դրսևորման ոլորտի սահմանափակում:
 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓԸ.
 
Վերը նշված և համանման այլ թեմաների քոուչինգային համագործակցությունը հնարավոր է տեսազանգի, հեռախոսազանգի, աուդիոհաղորդագրությունների, օպերատիվ կոնսուլտացիայի (ըստ տեղի և իրավիճակի),թրեյնինգային ֆոռմատի (կառուցվածքային ձևաչափի դասախոսություններ) միջոցով, շաբաթը 6 օր, մշտական կապի պահպանմամբ:
 
 ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԸ.
 
Համագործակցության ամսավճարը սկսում է 100 000 դրամից, որի մեջ ներառված է տվյալ փուլում գտնվող թրեյնինգները ու մշտական օպերատիվ կոնսուլտացիան:
 
 Համագործակցությունը՝ անհատական
 Կապի միջոցները. Հեռախոսահամար (Viber, Whats App) - 095 077 206
 
                 
                    Գրիգորի Բադալյանը.
 
 •  Դիպլոմավորված հոգեբան է,
 •  Դիպլոմավորված պրոֆայլեր,
 •  Սերտիֆիկացված քոուչ:
Գրիգորի Բադալյան

Հեղ.՝ Գրիգորի Բադալյան

Հրապարակվել է ՝ 20 Հուն 2022