ՊՐՈՖԱՅԼԻՆԳ, ՎԱՐՔԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿ

ՊՐՈՖԱՅԼԻՆԳ, ՎԱՐՔԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿ

 
 ՊՐՈՖԱՅԼԻՆԳ․ ՎԱՐՔԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
 
Տվյալ տեսանյութում ներկայացված է նպատակային անձի վերբալ և ոչ վերբալ վարքի վերլուծությունը, մասնավորապես գնահատվում է նրա․
 
1․ հոգետեսակը
2․ հոգեբանական անհատական նկարագիրը
3․ փոխանցող տեղեկատվության հավաստիության աստիճանը
4․ իր համար նշանակալի ինֆորմացիան։
 
 
Գրիգորի Բադալյան

Հեղ.՝ Գրիգորի Բադալյան

Հրապարակվել է ՝ 28 Մայ 2023